Recente berichten

Nieuwe diensten bij Amos Milieutechiek B.V.

Chroom VI identificatie en luchttoetsing aan de grenswaarde Lees meer...

Uitbreiding geaccrediteerde scope Amos Milieutechniek

Interim-regeling voor de NEN2990 brengt de nodige aanpassingen en gevolgen met zich mee... Lees meer...

Onaangekondigde bijwoningen door de Raad van Accreditatie

Per 1 september 2016 start een pilotperiode van 2 jaar Lees meer...

Dit is een voorbeeld-nieuwsbericht.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquam enim ut nunc bibendum eu adip Lees meer...

Meer nieuws

Uitbreiding geaccrediteerde scope Amos Milieutechniek

Interim-regeling voor de NEN2990 brengt de nodige aanpassingen en gevolgen met zich mee...

Met ingang van 1 januari 2017 is er nieuwe wetgeving van toepassing en is de grenswaarde voor Amfibool asbest verlaagd van 10.000 v/m3 naar 2.000 v/m3. Specifiek hiervoor is een nieuwe asbestverwijderingsrisicoklasse indeling beschikbaar, namelijk risicoklasse 2A.

Deze risicoklasse 2A is bedoeld voor saneringen waarbij in het containment de verwachte concentraties amfibool-asbest in de lucht de grenswaarde overschrijden. Per 1 januari 2017 is de grenswaarde voor blootstelling aan respirabele vezels voor amfibool asbesttypen door SZW vastgesteld op 2.000 vezels/m3. Om aan deze nieuwe wetgeving te kunnen voldoen is er een zogenaamde interim-regeling NEN2990 medio december 2016 uitgebracht.

De nieuwe interim-regeling voor de NEN2990 brengt de nodige aanpassingen en gevolgen met zich mee als het gaat om eindcontrole na een risicoklasse 2A sanering. Zo dient de analyse van een eindbeoordeling na een asbestsanering die is ingedeeld in RK2A te worden uitgevoerd met behulp van scanning elektronenmicroscopie (SEM/RMA). Dit geldt zowel voor de analyse van luchtmonsters als voor kleefmonsters. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij een RK2A sanering op een andere wijze mag worden vrijgegeven.

Amos Milieutechniek wilt haar dienstverlening richting haar relaties onverminderd, zo compleet en onafhankelijk mogelijk blijven aanbieden. Daartoe heeft Amos Milieutechniek dan ook een verzoek  bij de RVA ingediend voor uitbreiding van de geaccrediteerde scope met de interim-regeling NEN2990.

Per 12 januari 2017 heeft de Raad voor Accreditatie de uitbreiding van de scope van Amos Milieutechniek officieel goedgekeurd en is deze uitgebreid met de interim-regeling voor de NEN2990. In deze interim-regeling wordt tevens vereist dat kleefmonsters conform NEN ISO 16000-27 geanalyseerd moeten worden.  Dankzij een vooruitstrevende blik heeft Amos Milieutechniek deze accreditatie in maart 2016 al behaald en daarmee dus gereed voor de toekomst.

Doordat Amos Milieutechniek B.V. zelf over een SEM  en dus de noodzakelijke accreditaties beschikt levert dit tijdwinst op voor onze opdrachtgevers en is de dienstverlening naar onze opdrachtgevers hiermee verder geoptimaliseerd.

Meer informatie

Voor meer informatie of voor het verzorgen van analyses kunt u contact opnemen met de afdeling Inspectie en Analyse via 030-241 24 25 of per mail info@amos.nl 

| archief bekijken