Recente berichten

Nieuwe diensten bij Amos Milieutechiek B.V.

Chroom VI identificatie en luchttoetsing aan de grenswaarde Lees meer...

Uitbreiding geaccrediteerde scope Amos Milieutechniek

Interim-regeling voor de NEN2990 brengt de nodige aanpassingen en gevolgen met zich mee... Lees meer...

Onaangekondigde bijwoningen door de Raad van Accreditatie

Per 1 september 2016 start een pilotperiode van 2 jaar Lees meer...

Dit is een voorbeeld-nieuwsbericht.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquam enim ut nunc bibendum eu adip Lees meer...

Meer nieuws

Onaangekondigde bijwoningen door de Raad van Accreditatie

Per 1 september 2016 start een pilotperiode van 2 jaar

Zoals wellicht bekend staan de asbestlaboratoria die Eindbeoordelingen uitvoeren conform NEN 2990:2012 onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). Onderdeel van dit toezicht betreft het bijwonen door de RvA van eindbeoordelingen na asbestsaneringen.

Met ingang van 1 september 2016 gaat deze systematiek wijzigen voor alle asbestlaboratoria.

Deze aanpassing voor de asbestlaboratoria kunnen eveneens gevolgen hebben voor SC-530 gecertificeerde bedrijven.
Per 1 september 2016 zal gedurende een pilotperiode van twee jaar de RvA onaangekondigd de Eindbeoordelingslocaties na afloop van asbestsaneringen gaan bijwonen. De aard en inhoud van de bijwoningen blijven ongewijzigd.
Echter, de wijziging zal wel gevolgen gaan hebben voor de planning en vooral de intensiteit en accuratesse daarvan.

De systematiek betekent in de praktijk dat de asbestlaboratoria dagelijks uiterlijk 18.00 uur de planning van Eindbeoordelingen voor de volgende dag dienen door te geven.

Hiernaast moeten de volgende wijzigingen direct worden gemeld aan de RvA:

Dit vraagt uiteraard om een nauwgezette en tijdige communicatie tussen de SC-530 saneringsbedrijven en Amos Milieutechniek ter zake.

FENELAB, waar Amos Milieutechniek lid van is en de RvA zijn in goed overleg tot deze veranderde werkwijze gekomen en zullen tijdens en na afloop van de pilotperiode met elkaar evalueren. We houden u hiervan op de hoogte.

Overigens geldt deze pilot voor alle laboratoria die conform NEN 2990:2012 Eindbeoordelingen na asbestsaneringen uitvoeren.
De achtergrond van deze aanpassing is te bezien in hoeverre met deze systematiek het vertrouwen in de Eindbeoordelingen verder kan toenemen.

| archief bekijken