Recente berichten

Nieuwe diensten bij Amos Milieutechiek B.V.

Chroom VI identificatie en luchttoetsing aan de grenswaarde Lees meer...

Uitbreiding geaccrediteerde scope Amos Milieutechniek

Interim-regeling voor de NEN2990 brengt de nodige aanpassingen en gevolgen met zich mee... Lees meer...

Onaangekondigde bijwoningen door de Raad van Accreditatie

Per 1 september 2016 start een pilotperiode van 2 jaar Lees meer...

Dit is een voorbeeld-nieuwsbericht.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquam enim ut nunc bibendum eu adip Lees meer...

Meer nieuws

Milieuhygiƫnisch bodemonderzoek, partijkeuringen en milieukundige begeleiding van bodemsaneringen

De afdeling Bodem heeft specialistische kennis van vele typen bodemonderzoek en in staat om gehele traject van onderzoek tot sanering uit te werken.

Amos Bodemonderzoek

Amos Bodemonderzoekbodemonderzoekbodemonderzoek

Bodem onderzoek en sanering

Bij grondtransacties, een bouwvergunning en activiteiten onder de Wet bodembescherming, Wet milieubeheer of Wabo speelt het bodemonderzoek een belangrijke rol. Termen die hierbij veelvuldig worden gebruikt zijn onder andere 'schone grondverklaring', verkennend onderzoek (NEN 5725, NEN 5740), nulsituatie onderzoek, eindsituatie onderzoek en steeds vaker ook asbest in grond en puin (NEN 5707 & NEN 5897). Amos Milieutechniek B.V. is gespecialiseerd in het verrichten van al deze typen bodemonderzoek, maar ook voor onderzoek van de waterbodem en bagger (NEN 5720), archeologisch of akoestisch onderzoek bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast hebben wij een brede ervaring en expertise op gebied van grondwatermonitoring, -onttrekkingen, bronbemaling, afvalwaterlozingen, hemelwaterinfiltratie en afkoppeling van regenwater, waardoor u met al uw bodemvraagstukken bij ons terecht kunt.

Een bodemonderzoek bestaat uit monstername, analyses, toetsing en rapportage van alle gegevens inclusief conclusies en aanbevelingen. Bij constatering van bodemverontreiniging kan het noodzakelijk zijn om aanvullend of nader onderzoek uit te voeren, in sommige gevallen zelfs gevolgd door een bodemsanering. Amos Milieutechniek B.V. is in staat het gehele traject van bodemonderzoek tot een eventuele sanering uit te werken, waarbij Amos ook de milieukundige begeleiding (MKB) kan uitvoeren. Snelheid, efficiëntie en expertise voorkomen onnodige vertragingen en kosten.

Bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd door Kwalibo-erkende en door het Ministerie van I en M aangewezen monsternemers en laboratoria en dient te worden getoetst aan de geldende wetgeving zoals het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. Ook bodemsaneringen en milieukundige begeleiding mogen alleen worden verricht door Kwalibo-erkende saneringsbedrijven en milieukundig begeleiders. Overheden mogen zich voor hun beslissingen over bodemsanering, milieuvergunningen en bouwaanvragen namelijk alleen baseren op gegevens die van erkende bodemintermediairs afkomstig zijn. Amos Milieutechniek B.V. is een erkende bodemintermediair, heeft Kwalibo-erkende monsternemers en milieukundig begeleiders in dienst. Tevens werkt Amos bij bodemsaneringen alleen met erkende saneringsbedrijven en maakt gebruik van een door Ministerie van I en M aangewezen en door de RvA voor AS3000 geaccrediteerd laboratorium.

Partijkeuringen grond en niet vormgegeven bouwstoffen

Bij hergebruik van grond- en bouwstoffen is het vaak verplicht om het materiaal te voorzien van een kwaliteitsverklaring. Veelal wordt daarvoor gebruik gemaakt van een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit, ook wel 'AP-04 keuring' genoemd. In zo’n kwaliteitsverklaring staat of de grond of bouwstof voldoet aan de hergebruiksnormen, waarmee de afzetmogelijkheden kunnen worden bepaald. Voor het verkrijgen van een kwaliteitsverklaring / uitvoering van partijkeuringen bent u bij Amos Milieutechniek B.V. aan het juiste adres. Daarnaast kunnen wij indien gewenst optreden als intermediair bij het vinden van een afnemer van dergelijke partijen.

De partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit dient te worden uitgevoerd door Kwalibo-erkende en door het Ministerie van I en M aangewezen monsternemers en laboratoria. Het bevoegd gezag mag alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair. Amos Milieutechniek B.V. is zo’n erkende intermediair voor partijkeuringen van grond en niet-vormgegeven bouwstoffen (zoals puingranulaat, asfaltgranulaat, slakken, grind, lavasteen en assen), heeft Kwalibo-erkende monsternemers in dienst en maakt gebruik van een door Ministerie van I en M aangewezen en door de RvA voor AP-04 geaccrediteerd laboratorium.

Indien u meer wilt weten over de diensten van Amos Milieutechniek B.V. in Utrecht kunt u contact opnemen met 030 – 2412425 of per mail op info@amos.nl