Recente berichten

Nieuwe diensten bij Amos Milieutechiek B.V.

Chroom VI identificatie en luchttoetsing aan de grenswaarde Lees meer...

Uitbreiding geaccrediteerde scope Amos Milieutechniek

Interim-regeling voor de NEN2990 brengt de nodige aanpassingen en gevolgen met zich mee... Lees meer...

Onaangekondigde bijwoningen door de Raad van Accreditatie

Per 1 september 2016 start een pilotperiode van 2 jaar Lees meer...

Dit is een voorbeeld-nieuwsbericht.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquam enim ut nunc bibendum eu adip Lees meer...

Meer nieuws

Asbestonderzoek

Asbesthoudend kanaal
Asbesthoudend kanaal

eindcontrole
Eindcontrole na asbestverwijdering

sem1
Asbest analyse elektronen microscopie

sem2
Asbest analyse elektronen microscopie

analyse1
Asbest materiaalmonsteranalyse

analyse2
Asbest materiaalmonsteranalyse

analyse3
Asbest polarisatieanalyse

mccrone
Asbest Mc Crone analyse

Amos Milieutechniek B.V. beschikt over een eigen RvA-testen / RvA-inspectie geaccrediteerd laboratorium. Accreditatie (middels Raad van Accreditatie-registratienummer I146 en L332) is verleend voor de volgende verrichtingen:

Asbestregelgeving

Per 1 juli 1993 is het be- en verwerken alsmede het in voorraad hebben van asbest-houdende producten in vrijwel alle gevallen verboden. Voor (asbest)sloop zijn specifieke bepalingen die vermelden hoe het asbest verwijderd moet worden. Algemeen geldt de regel dat mens en milieu niet in gevaar mogen worden gebracht. De Arbo-wet en verschillende milieuwetten vermelden voorwaarden hoe asbest verwijderd moet worden.

Asbestinventarisatie & (sloop)melding

Nadat er een asbestinventarisatierapport is opgesteld door een deskundig gecertificeerd bedrijf als Amos, wordt er een (sloop)melding gedaan. Na de melding kan worden overgegaan tot de verwijdering van het asbest in een bouwwerk.

Asbestverwijdering

In de meeste gevallen moet het asbest door een deskundig gecertificeerd bedrijf worden verwijderd. In deze norm zijn eisen opgenomen voor het asbestverwijderingsbedrijf. Een van deze eisen is het uitvoeren van een eindcontrole door een geaccrediteerd laboratorium. Het doel van de eindcontrole (bestaande uit een inspectie en in een aantal gevallen ook een meting) is het beoordelen van de locatie waar het asbesthoudend materiaal is verwijderd.

Eindcontrole na asbestverwijdering

Na asbestverwijdering dient er door een onafhankelijk geaccrediteerde organisatie, zoals Amos, een eindcontrole uitgevoerd te worden. Een eindcontrole bestaat uit 3 delen:

Visuele inspectie

Iedere visuele inspectie, die volgens strikte voorwaarden wordt uitgevoerd, garandeert dat de werkplek waar asbest is verwijderd, visueel vrij van het verwijderde asbest is. Ter plaatse wordt als bewijs hiervan een inspectiecertificaat afgegeven.

Analyse van asbest in de lucht

Na asbestverwijdering in containment, is een analyse van de lucht door een onafhankelijk RvA geaccrediteerd laboratorium wettelijk verplicht. Als bewijs hiervan wordt een analysecertificaat afgegeven. Alleen als de vezelconcentratie in de lucht lager is dan de wettelijke norm mag het containment worden afgebroken.

Analyse van asbest in de lucht en in stof met behulp van Scanning Elektronen Microscopie (SEM)

Naast analyse van asbest in de lucht ten behoeve van de eindcontrole na een asbestverwijdering, is Amos Milieutechniek tevens geaccrediteerd voor het nemen en analyseren van luchtmonsters en stofmonsters m.b.v. een Scanning Elektronen Microscoop, kortweg SEM. Deze methode is geschikt voor het bepalen van het aantal asbestvezels in de lucht en, de aanwezigheid van asbest in stof in arbeidssituaties en milieuonderzoeken.

Analyse van asbest in materialen

In het asbestlaboratorium bij Amos, kunnen mogelijk asbest bevattende materialen, binnen 24 uur na aanlevering door ons laboratorium worden geanalyseerd. Is echt haast geboden dan kan een aangeleverd monster eventueel direct worden geanalyseerd.

Indien analyse van asbestverdachte materialen niet mogelijk is met behulp van de geijkte methode (polarisatiemicroscopie conform NEN5896) is het laboratorium van Amos Milieutechniek B.V. uitgerust met een Scanning Elektronen Microscoop (SEM). Hiermee kan een aanvullende analyse worden uitgevoerd, zodat een eenduidig resultaat kan worden verkregen.

Amos Milieutechniek B.V. levert haar relaties gratis verpakkingsmateriaal voor de analyse van materiaal en / of kleefmonsters waarmee monsters veilig verpakt en verzonden kunnen worden. 

Kwaliteit en zekerheid

Door de Raad voor Accreditatie wordt de afdeling Inspectie en Laboratorium van Amos Milieutechniek B.V. continu gecontroleerd op het uitvoeren van de werkzaamheden. Door deze onaangekondigde en andere onafhankelijke controles, bent u als klant verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat.

Indien u meer wilt weten over de diensten van Amos Milieutechniek B.V. in Utrecht kunt u contact opnemen met tel. 030-2412425 of per mail op info@amos.nl