Recente berichten

Nieuwe diensten bij Amos Milieutechiek B.V.

Chroom VI identificatie en luchttoetsing aan de grenswaarde Lees meer...

Uitbreiding geaccrediteerde scope Amos Milieutechniek

Interim-regeling voor de NEN2990 brengt de nodige aanpassingen en gevolgen met zich mee... Lees meer...

Onaangekondigde bijwoningen door de Raad van Accreditatie

Per 1 september 2016 start een pilotperiode van 2 jaar Lees meer...

Dit is een voorbeeld-nieuwsbericht.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquam enim ut nunc bibendum eu adip Lees meer...

Meer nieuws

Asbest Inspectie en Analyse

De afdeling Inspectie en Analyse inspecteert, analyseert en onderzoekt bouwwerken, producten, bouw- en grondstoffen.

asbestanalyse

asbestanalyse

Inspectie

Inspectie 2

De afdeling Inspectie en Analyse  inspecteert, analyseert en onderzoekt bouwwerken, materialen, bouw- en grondstoffen. Deze onderzoeken vinden plaats middels inspecties en microscopische analyses.

Amos Milieutechniek B.V. beschikt over een eigen RvA-inspectie geaccrediteerd asbestlaboratorium. Accreditatie (middels RVA-registratienummer I146) is verleend voor de volgende verrichtingen:

• het nemen van luchtmonsters (NEN 2990); 
• bepalen van vezelconcentratie in lucht (NEN 2990);
• het inspecteren op afwezigheid van asbesthoudende restanten (NEN 2990).

Asbestregelgeving

Per 1 juli 1993 is het be- en verwerken alsmede het in voorraad hebben van asbest-houdende producten in vrijwel alle gevallen verboden. Voor (asbest)sloop zijn specifieke bepalingen die vermelden hoe het asbest verwijderd moet worden. Algemeen geldt de regel dat mens en milieu niet in gevaar mogen worden gebracht. De Arbo-wet en verschillende milieuwetten vermelden voorwaarden hoe asbest verwijderd moet worden.

Asbestinventarisatie & sloopvergunning

Nadat er een asbestinventarisatierapport is opgesteld door een deskundig gecertificeerd bedrijf als Amos, wordt er een sloopvergunning aangevraagd. Na vergunning kan worden overgegaan tot de verwijdering van het asbest in een bouwwerk.

Asbestverwijdering

In de meeste gevallen moet het asbest door een deskundig gecertificeerd bedrijf worden verwijderd. In deze norm zijn eisen opgenomen voor het asbestverwijderingsbedrijf. Een van deze eisen is een eindmeting en / of inspectie.

Eindcontrole na asbestverwijdering

Na asbestverwijdering wordt er door een onafhankelijk geaccrediteerde organisatie, zoals Amos, een eindcontrole uitgevoerd. Een eindcontrole bestaat uit 2 delen:
• Een visuele inspectie op afwezigheid van verwijderde asbesthoudende materialen;
• Een bepaling van de vezelconcentratie in de lucht (alleen bij een binnensituatie).

Visuele inspectie

Iedere visuele inspectie, die volgens strikte voorwaarden wordt uitgevoerd, garandeert dat de werkplek waar asbest is verwijderd, visueel vrij van het verwijderde asbest is. Ter plaatse wordt als bewijs hiervan een inspectiecertificaat afgegeven. Optioneel worden er ter plaatse kleef- of materiaalmonsters genomen en geanalyseerd. Amos Milieutechniek B.V. levert haar relaties gratis verpakkingsmateriaal voor de analyse van materiaal en / of kleefmonsters.

Analyse van asbest in de lucht

Na asbestverwijdering in containment, is een analyse van de luchtkwaliteit door een onafhankelijk RvA geaccrediteerd laboratorium wettelijk verplicht. Als bewijs hiervan wordt een analysecertificaat afgegeven. Alleen als de vezelconcentratie in de lucht lager is dan de wettelijke norm mag het containment worden afgebroken.

Kwaliteit en zekerheid

Door de Raad voor Accreditatie wordt Amos Milieutechniek B.V. continu gecontroleerd voor inspectie en analyse van de werkzaamheden. Door deze en andere onafhankelijke controles, bent u als klant verzekerd van een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat.

Indien u meer wilt weten over de diensten van Amos Milieutechniek B.V. in Utrecht kunt u contact opnemen met tel. 030-2412425 of per mail op info@amos.nl