Recente berichten

Nieuwe diensten bij Amos Milieutechiek B.V.

Chroom VI identificatie en luchttoetsing aan de grenswaarde Lees meer...

Uitbreiding geaccrediteerde scope Amos Milieutechniek

Interim-regeling voor de NEN2990 brengt de nodige aanpassingen en gevolgen met zich mee... Lees meer...

Onaangekondigde bijwoningen door de Raad van Accreditatie

Per 1 september 2016 start een pilotperiode van 2 jaar Lees meer...

Dit is een voorbeeld-nieuwsbericht.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquam enim ut nunc bibendum eu adip Lees meer...

Meer nieuws

Analysemogelijkheden SEM

(SCANNING ELEKTRONEN MICROSCOPIE / EDX)

 
Amos Milieutechniek B.V. kan, naast asbestonderzoeken, voor U ook diverse andere onderzoeken / analyses uitvoeren. Deze onderzoeken richten zich voornamelijk op elementen analyses en milieutechnische analyses.

Hierbij kunt u denken aan :

tandartsboor
Tandartsboor met diamantkop (koolstof in zink ingebed)

laptop1


laptop2
Laptopprocessor

grafiek
weight

object
Object met koper, aluminium en koolstof

keramisch
Keramische vezelMicroscopisch Onderzoek

De elektronenmicroscopen van Amos Milieutechniek B.V. zijn uitgerust met zowel een backscatter elektron image detector als een secundair elektron image detector. Met behulp van beide detectoren kunnen beelden met zeer grote vergrotingen worden verkregen (Maximaal 100.000 keer). Hiermee kunnen zeer kleine objecten visueel worden beoordeeld.

Elementen Onderzoek

De elektronenmicroscopen van Amos Milieutechniek B.V. zijn uitgerust met EDX detectoren. Deze detectoren kunnen door middel van Röntgenanalyse elementen van materialen vaststellen. Middels deze analysemethode kan de samenstelling van een (anorganisch) object worden vastgesteld. Het is middels deze methode mogelijk om (bij benadering) de (massa)percentages van de elementen in het object weer te geven. Enkele voorbeelden hiervan zijn het vaststellen van de aan- of afwezigheid van goud of zilver in sieraden en de percentages van eventueel toegevoegde elementen.

Chroom VI

Chroom VI is de afgelopen jaren veelvuldig in coatings van diverse objecten verwerkt (o.a. voertuigen, bruggen, verchroomde onderdelen, enz…). In de afgelopen jaren is bekend geworden dat het ver- en bewerken van Chroom VI een nadelig gevolg voor de gezondheid van personen heeft.

Amos Milieutechniek B.V. kan voor u op locatie een indicatief onderzoek uitvoeren. Middels dit onderzoek kan direct worden aangegeven of een coating al dan niet verdacht wordt van de aanwezigheid van Chroom VI.

De aanwezigheid van Molybdeen in een coating kan de test beïnvloeden. Door Amos Milieutechniek B.V. is een methode ontwikkeld die hierover uitsluitsel kan geven.

Naast deze analysetechniek kan Amos Milieutechniek B.V. voor u concentratiemetingen uitvoeren en de filters laten analyseren op de aanwezigheid en de concentratie van Chroom VI.

Keramische Vezels

In de industrie wordt veelvuldig gebruikgemaakt van isolerende materialen in de procesinstallaties. Keramische isolatie is daar een voorbeeld van. Tijdens het aanbrengen en verwijderen van deze keramische isolatiematerialen kunnen keramische vezels vrijkomen en worden ingeademd door personen. Van keramische vezels is bekend dat deze mogelijk kankerverwekkend zijn.

Tevens bestaat de kans dat door verhitting tijdens het industrieel proces de keramische isolatie zich (deels) kan omvormen tot o.a. Cristobaliet (een vorm van kwarts SiO2). Van Cristobaliet is reeds vastgesteld dat deze kankerverwekkend is.

Amos Milieutechniek kan met behulp van de elektronen microscoop (SEM/EDX) vaststellen of een materiaal keramisch en vezelvormig is.

Naast deze analysetechniek is Amos Milieutechniek B.V. geaccrediteerd voor het uitvoeren van concentratiemetingen met behulp van goudbedampte luchtfilters (SEM). Middels de analyse van deze luchtfilters kan de concentratie van keramische vezels in de lucht worden vastgesteld en kan deze worden getoetst aan de vingerende grenswaarde.

Indien u meer wilt weten over de diensten van Amos Milieutechniek B.V. in Utrecht kunt u contact opnemen met tel. 030-2412425 of per mail op info@amos.nl