Asbestinventarisatie - AMOS Milieutechniek B.V.

Recente berichten

Nieuwe diensten bij Amos Milieutechiek B.V.

Chroom VI identificatie en luchttoetsing aan de grenswaarde Lees meer...

Uitbreiding geaccrediteerde scope Amos Milieutechniek

Interim-regeling voor de NEN2990 brengt de nodige aanpassingen en gevolgen met zich mee... Lees meer...

Onaangekondigde bijwoningen door de Raad van Accreditatie

Per 1 september 2016 start een pilotperiode van 2 jaar Lees meer...

Dit is een voorbeeld-nieuwsbericht.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquam enim ut nunc bibendum eu adip Lees meer...

Meer nieuws

Asbestinventarisatie

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne vezels.

asbestinventarisatie asbestinventarisatie asbestinventarisatie

Asbestinventarisatie door Amos

Aangezien asbest bestand is tegen zuren, logen en hoge temperaturen, en daarnaast ook slijtvast, brandwerend, isolerend en goedkoop is, is het tot 1993 vrijwel overal toegepast.

Er zijn circa 3500 producten bekend die asbest bevatten. Deze producten zijn globaal in twee groepen te verdelen. De ene groep bestaat uit producten waarin het asbest in losgebonden vorm voorkomt, zoals zachte isolatieplaten, asbestkoord, asbestkarton (onder sommige soorten vloerzeil) en spuitasbest.
De andere groep wordt gevormd door producten waarin het asbest hechtgebonden is aan andere stoffen (doorgaans aan cement of kunsthars). Voorbeelden hiervan zijn asbestcementen golfplaten, ventilatiekanalen, sandwichpanelen, pakkingen, bloembakken, rioleringsbuizen en kitten.

Om te voorkomen dat tijdens onderhoudswerkzaamheden, renovatie of sloop van bouwwerken asbestvezels in het milieu vrijkomen en/of betrokkenen of derden aan asbest worden blootgesteld, wordt door de gemeente geëist dat er eerst een asbestinventarisatierapport wordt opgesteld door een deskundig onderzoeksbedrijf (met SCA-certificaat). Uit dit rapport moet blijken of er asbest aanwezig is en waar het zich bevindt.

Bij objecten dient, indien niet duidelijk is waar zich in het object asbest bevindt, dit eveneens door een deskundig onderzoeksbedrijf te worden onderzocht. Ook bij aankoop van onroerend goed is het gewenst een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Dit om eventuele onvoorziene kosten in een later stadium te voorkomen.

SCA-certificaat asbestonderzoek 

Amos Milieutechniek B.V. is gespecialiseerd in het verrichten van asbestinventarisaties, beschikt over het SCA-certificaat asbestonderzoek en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de beoordelingsrichtlijn asbestonderzoek.
Ook risico-inventarisaties - het bepalen van het risico voor de volksgezondheid indien in een bouwwerk of object asbest wordt aangetroffen dat niet wordt verwijderd -, asbestonderzoeken bij overdracht en onderzoek naar asbest in bodem en bouw- en sloopafval kunnen door Amos worden verzorgd.

Op verzoek van de opdrachtgever kunnen ook diverse saneringsmethoden en de bijbehorende saneringskosten aan het rapport worden toegevoegd, een plan van aanpak en een bestek worden opgesteld, een sloopvergunning worden aangevraagd en toezicht worden gehouden tijdens de verwijdering van het asbest. Ook kunnen oplossingen worden aangedragen voor de eventuele economische en juridische problemen welke door de aanwezigheid van asbest in bouwwerken of objecten kunnen ontstaan.

Indien u meer wilt weten over de diensten van Amos Milieutechniek B.V. kunt u contact opnemen met 030 – 2412425 of per mail op inventarisatie@amos.nl