Projectmanagement - AMOS Milieutechniek B.V.

Recente berichten

Nieuwe diensten bij Amos Milieutechiek B.V.

Chroom VI identificatie en luchttoetsing aan de grenswaarde Lees meer...

Uitbreiding geaccrediteerde scope Amos Milieutechniek

Interim-regeling voor de NEN2990 brengt de nodige aanpassingen en gevolgen met zich mee... Lees meer...

Onaangekondigde bijwoningen door de Raad van Accreditatie

Per 1 september 2016 start een pilotperiode van 2 jaar Lees meer...

Dit is een voorbeeld-nieuwsbericht.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec aliquam enim ut nunc bibendum eu adip Lees meer...

Meer nieuws

Projectmanagement

Amos Projectmanagement voert multidisciplinaire diensten uit. De verschillende vakdisciplines worden effectief, efficiƫnt & doeltreffend gecombineerd

Projectmanagement

Projectmanagement

Projectmanagement

De afdeling projectmanagement is gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren van organisaties met het managen van milieukundige projecten, verwijdering van asbesthoudende materialen, renovatie- en/of sloopprojecten.

Alle werkzaamheden worden conform (inter)nationale normen zoals bijvoorbeeld de NEN-EN-ISO/IEC 17020 (inspectie) en NEN-EN-ISO 9001:2000 (kwaliteitsmanagementsystemen) uitgevoerd.

Projectbegeleiding

Is er sprake van geïntegreerde dienstverlening, dan wordt een vaste projectleider aangesteld. De opdrachtgever wordt zo niet belast met een hoeveelheid van eisen en de coördinatie van in- en externe vakdisciplines (one-stop shopping).

Eigen vakdisciplines en specialisaties

De volgende vakdisciplines worden door Amos Milieutechniek B.V. intern gecombineerd uitgevoerd:

Bodem: Diverse soorten bodemonderzoek voor overdracht, milieu- en bouwvergunningen en saneringen, het begeleiden van saneringen, alsmede het bemonsteren van partijen grond en niet vormgegeven bouwstoffen conform het Besluit bodemkwaliteit.

Asbestinventarisatie: Het uitvoeren van asbestinventarisaties voor sloop, overdracht en risico’s met betrekking tot de (volks)gezondheid van mens en milieu.

Vaststellen producteisen

Voor een goede definitie van de vraag / opdracht wordt gestart met de bepaling van de precieze eisen. Desgewenst wordt er een intake of vooronderzoek uitgevoerd. Vastgesteld worden:

• functionele- en prestatie eisen;
• van toepassing zijnde eisen uit wet- en regelgeving;
• toegepaste informatie uit bijvoorbeeld vergelijkbare projecten of ontwerpen;
• essentiële informatie zoals bijvoorbeeld verificatie methode, aanvaardingscriteria en producteigenschappen.

Geldigheidsverklaring

Na vaststelling van de producteisen wordt een gezamenlijke geldigheidsverklaring wederzijds bekrachtigd. Dit kan in bijvoorbeeld een raam- of servicecontract worden vastgelegd. Tussentijdse modificatie en vormen van service niveau worden in het contract vermeld.

Spoed opdrachten en servicecontracten

Amos Milieutechniek B.V. heeft, indien noodzakelijk, een 24 uur, 7 dagen per week service dienstverlening voor asbest gerelateerde werkzaamheden. Bij een calamiteit zoals bijvoorbeeld brand en / of stormschade is snel een projectteam inzetbaar.

Indien u meer wilt weten over de diensten van Amos Milieutechniek B.V. kunt u contact opnemen met 030 – 2412425 of per mail op info@amos.nl